Es teu club

Un club amb història i projecció de futur

Es primer Club Handbol Inca, des qual ja era membre s’actual president, es va crear s’any 1997, format per una selecció des millors jugadors de Mallorca que competien a sa lliga 1ª Nacional. Tot i que en aquells moments només hi havia equip sènior masculí, ja va ser un primer intent d’apropar aquest meravellós esport a sa Part Forana.

Sa ciutat d’Inca torna a donar-nos suport per fomentar, des de la base, sa pràctica d’aquest apassionant esport, ara amb uns objectius una mica diferents, ja que allò més important és estendre sa seva pràctica entre es més petits, consolidant així un club amb tota sa seva estructura.

Volem transmetre en es nostres jugadors sa importància de s’honestedat, es joc net, sa companyonia, aprendre a compartir i jugar en equip.

Actualment es Club compta amb quatre entrenadors de forma constant d’acreditada formació i trajectòria, que dirigiran ets entrenaments de ses diferents categories tant femenines com masculines.

Es membres d’aquest club volen transmetre i fer arribar a tothom sa seva passió per aquest esport.

Es handbol

Es joc en general és una cosa innata i forma part de sa naturalesa de s’ésser humà. Ets estudis actuals sobre pedagogia el consideren com una eina indispensable en s’aprenentatge des nins.

Es handbol reuneix un alt valor educatiu des de diferents perspectives: a nivell des desenvolupament cognitiu, es tracen situacions que provoquen en es jove esportista s’elecció entre es diferents elements tècnics i es diferents procediments tàctics per donar sa millor solució a una situació de joc determinada; pel que fa al seu valor psicològic i social, cal tenir en compte que, en es handbol, sa cooperació i sa companyonia hi són presents constantment, a més des respecte i esportivitat amb s’adversari; a nivell motriu, es handbol es distingeix com un esport complet que conté i desenvolupa sa major part de ses habilitats motrius.

Ets entrenadors encarregats de sa formació des nostres joves compten amb un sistema de formació constant que els possibilita reciclar-se i estar al dia de ses noves tècniques d’entrenament, cosa que els permetrà orientar i ajudar a una millor estructuració des procés d’aprenentatge d’aquest esport.

Estadístiques

Estadístiques de cada jugador en es seus partits

Partits i calendari

Jornades de joc

fotografies

imatges des partits, diades esportives i imatges individuals de cada jugador

I love handball

Suggeriments, comentaris, propostes d’entrenaments interessants i més coses.

Esport d'equip

1997

Esport d’equip, en què aprendran a compartir, a respectar-se entre ells i es contrincants, a més d’aprendre tècnica individual i col·lectiva.

Estimat handbol

1997

Es handbol és uns dels esports menys coneguts, però que mai ha deixat d’intentar ser-ho. Ja en es 1997, en aquesta ciutat, tenia representació d’un equip sènior a 1ª Nacional.

Projecte de futur

equips de base i iniciació

Està previst treure equips de ses categories prebenjamins, benjamins, alevins, infantils i cadets, tant femenins com masculins.

Col·laboradors