Gràcies a totes ses escoles i instituts per donar-nos suport i donar-nos s’oportunitat de donar a conèixer es handbol a ses escoles.
Gràcies a ses institucions per tot es suport rebut en tot moment.
Gràcies a tots es nins que us heu acostat a es club a conèixer aquest esport i també als pares que els heu acompanyat i recolzat.
I per descomptat gràcies a tot s’equip humà que ha fet possible apropar es handbol a tots els escolars d’Inca.

Gràcies a tots!